Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 23 november

Referat fra bane sektionsmøde d. 23/11-23

Afbud: Kennet, Ivan

 

1. Økonomi

Budgettet for 2024 er gennemgået og godkendt af sektionen.

Vi skal ud til virksomheder og sælge skilte, partout billetter osv.

 

2. Kalendermøde

Jesper, Kim Jelsbak og Anders deltager i mødet, der foregår på søndag.

 

3. Generalforsamling/medlemmer bane sektionen

Vi skal tænke over nye emner til vores bane sektion, der skal stemmes 2 nye medlemmer ind til januar.

 

4. Evt.

Hvem har ansvar for hvad? Ting der skal laves inden januar/februar.

Autoværn - Anders

Toiletter - Kim

Billet hus - Lærke

Strøm - Jesper ringer til Ole (kobles fra i billet hus, mere strøm v. gården, strøm til nye toiletter)

Højtalere - Klaus

Curbs - seniorgruppen støber (forskalling osv. skal laves inden af andre)

Betonpladser - Seniorholdet står for at støbe pladserne (vi hjælpes ad med hældning mv.)

 

Hvem har ansvaret for pladser på belægningen sæson 2024? Kaj påtager sig ansvaret. Der skal markeres pladser på betonen.

 

Vi prøver at afholde en arbejdsdag d. 3/12 kl. 9 til morgenmad, hvor vi kan få nogle af ovenstående ting igang sat/løst. Lærke står for fb opslag og tilmelding.

 

5. Næste møde

Torsdag d. 4/1-24 kl. 19.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877