Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 24 oktober

Referat Banesektionsmøde d. 24-10 - 22

Tilstede: Ib, Ivan, Jesper, Arne, Anders, Kenneth, Kim  og Kaj

Afbud: Helle og Malene    

DAGSORDEN:

1.    Referat fra sidste møde.

2.    Formanden orienterer.

3.    Økonomi.

4.    Kalender.

5.    Arbejdsdage.

6.    Generalforsamling 2023

7.    Bordet rundt.

8.    Næste møde.

 

1      Referat fra sidste møde godkendt.

2      Der er indsendt forslag om retningslinjer for måling af støj ved forbi kørsel. Det blev afprøvet i weekendens løb og umiddelbart virker det tilfredsstillende.

Vi er inviteret til skypemøde om det nye banesportsudvalg.

3      Økonomien ser godt ud. Vi skal aflevere budget for 2023 senest 8/1 23. Alle bidrager til hvad vi skal have lavet til næste år og hvad det ca. vil koste. Kaj laver udkast og rundsender senere.

4      Vi søger om et RC/CKløb, FR cup og DM revanchen. Kaj deltager i kalendermødet. Jesper undersøger om han kan deltage.

5     Der laves arbejdsdag d. 5 nov. Kl. 0900. Mødested er Gården. Arbejdsopgaver: indsamling af skraldespande, borde/bænke, lystavler tages ned, et par ture til genbrugspladsen, småreparationer, alm. oprydning og rengøring. Tilmelding til Kaj på 40804812

6     Generalforsamlingen afholdes d. 21 jan kl 1300 på Gården.

Følgende er på valg til banesektioner:

Malene:                Modtager ikke genvalg. Vil gerne lave program

Ib:                          Modtager ikke genvalg. Fortsætter med nuværende opgaver.

Kim Jelsbak:         Modtager genvalg

Arne Staun          Modtager genvalg

7     Alle havde været forbi med input i løbet af dagsorden.

8     Næste møde tirsdag d. 3 jan 23 kl. 1900 på Gården

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877