Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 25 januar

Referat Banesektionsmøde d. 25 – 1 - 21

Tilstede: Ib, Helle, Ivan, Anders, Arne og Kaj

På Skype: Malene

Afbud: Jesper     

1.     Referat fra sidste møde godkendt.

 

2.     Handelen om elektroniske flagposter afsluttes snarest. Vi går efter hele pakken.

MCNJ har købt nyt alarmanlæg og det er sat op. Vi har fået tilbud på et lidt mindre anlæg i hallen. Vi fortsætter med det nuværende lidt længere.

 

3.     Kalenderen er nu endelig. Der er aftalt med de andre baner samt DASU er der skal være et møde i marts måned om mulighederne for at afvikle DM løb.

Vi vil prøve at lave et udkast for hvilke begrænsninger der skal til for at lave løb der overholder Coronareglerne. MNJ ønsker ikke at sætte kørerne i en dårlig situation med bøder m.v. og det er også et vis pres der ligger på klubben som arrangør.

Der er kommet en forespørgsel på at lave et anderledes CK løb. Vi er åbne.

 

4.     TO DO LISTEN. Vi er i fuld gang med udgravning til sandfang overfor flagpost 4 Autoværn og publikumshegn er fjernet. Nu skal støttemuren laves og derefter cups og nyt hegn.

Støttemuren ved starten skal også laves færdig inden sæsonstart.

 

5.     Regnskabet blev fremlagt. Resultatet er tilfredsstillende med Coronarestriktioner taget i betragtning.

Der er lidt tvivl om moms af startgebyr. Undersøges nærmere.

 

6.     Ivan: Der er ikke strøm nok til rensere i huset. Vi undersøger om vi kan ”vende” strømmen.

Arne: Der er tvivl om støjmåling af CK jævnfør NEZ  reglement..

Til træning vil vi støjmåle både som stand måling og forbi kørsel. Hvis kildestøjen i en forbikørselmåling overskrider grænseværdierne vil der blive givet mekanisk defekt. Helle kontakter Peter om fremgangsmåde. Der kommer nærmere beskrivelse inden sæsonstart.

IB. Slæberen er opdateret med nyt jern. Alle maskiner får fuld service inden sæsonstart.

Kaj: Sonja har vasket, nummereret alle officialveste og der er lavet liste til hvem der får dem udleveret.

Ildslukkere skal kontrolleres – Helle kontakter firmaet.

Kenneth er færdig med det nye fejeblad. Det er sendt til maler.

Kaj har været på handelen. MNJ har købt en UTV – efterfølgende byttes der, således at minigraveren er klubbens og indgår i maskinparken. UTV”en tilhører Kaj.

 

7.     Næste møde er d. 1 marts kl. 1900 på Gården.

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877