Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 26 April

Referat Banesektionsmøde d. 26 – 4 - 21

Tilstede: Ib, Helle, Ivan, Arne, Anders og Kaj

På Skype: Malene  

1.    Referat fra sidste møde godkendt.

 

2.    Der har været afholdt Skypemøde med de banedrivende klubber. Der kræves fremover at alle stiller med negativ coronatest eller coronapas til DM løb,.

Sport Live skal koordineres noget bedre. Hver klub leverer speaker til TV.

Ikke alle fribilletter var i omløb til FR og CK løbet d. 10 – 11/4

Flagposter skal nummereres. Episoden med fejlfortolkning af lyssignal til CK løbet betragter vi som en kørefejl. Vi vil dog forsøge om signalet kan kodes om.

Til næste bestyrelsesmøde vil vi opfordre til at alle sektioner er med til at coronaregler overholdes.

Det er uheldigt at MNJ Medlemmer kommenterer alt på Facebook – især coronareglerne – når vedkommende i øvrigt ikke er medbestemmende eller ansvarlig for hvorledes at vi håndterer reglerne.

 

3.   Kalenderen gennemgåes. Der skal findes plads til et event for DGDA.

 

4.     TO DO LISTEN.

Der er masser af opgaver inden RX Nordic, men vi forventer at blive færdig til tiden. Depotet først, idet vi forventer de første ankommer torsdag.

Flere af de aktive har tilbudt deres hjælp fredag.

 

5.     Jesper: Der har været lidt tvivl om placeringer af de nye flagposter. Vi vil forsøge at markere det bedre. Der er et stort ønske om at vi fortsat bruger det ”rigtige” målflag.

Der er kører som mener, at de nye cups er for grove da de er svære at se.

Anders: Der er købt ny hydraulicstation.

 

6.     Næste møde er d. 14/6 kl. 1900 i Pitten.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877