Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 29 juli

Til stede: Helle, Malene, Ib, Arne, Kaj, Peter.

Afbud: Anders, Jesper.

Ikke til stede: Ivan.

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  Intet at bemærke.

 

 1. Formanden orienterer
  Vi skal snart indsende evt. forslag til reglementsændringer. Vi indsender forslag om at reglement anfører at ved RC er det vægten på dagen der gælder. Vi vil gøre opmærksom på at planlægning af offroad løb i DK, i endnu højere grad skal have øje for andre store Danske motorsportsløb, samt internationale (Nordiske) offroadløb løb. Eksempelvis er de fleste offroadløb i Norge og Sverige afholdt på datoer, hvor der også har været løb i Danmark, og dermed har mange Danske kørere ikke haft mulighed for at deltage i Norge og Sverige og udenlandske kørere er blevet væk fra Danmark.

 

 1. Miljøtilladelse
  Der har nu været kontakt med den konsulent Kommunen har hyret til at gennemse udkastet til vores nye miljøtilladelse. Umiddelbart var han positiv over for udkastet med de ønsker vi har haft. Der kan blive øget krav til egenkontrol af hvad vi rent faktisk har kørt med på banen, således at vi kan dokumentere dette.

 

 1. Kalenderen – Klubmesterskab + RC/CK DM
  Kaj bestiller Dansweep til de næste to DM Løb.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Vi skal have renoveret dækvolde i S-sving. Reklameskilte vaskes på bagside. Græsslåning på publikums skrænter. Toiletter mangler rengøring. Opsamling af sten på og i sidederne af banen. Maling af strøm container.

 

 1. Økonomi
  Der er endnu ikke fuldt overblik over Rally-X, men vi ender med et plus, der dog nok er mindre end håbet. Der er mindre indtægt end budgetteret vedr. events, da der ikke er solgt helt så mange som forventet.

 

 1. Bordet rundt
  Kaj: Sten til etablering af ny væg bag start er nu brugt til den ny Tribune. Der skal derfor kalkuleres med udgift til flere sten for at påbegynde arbejdet med den nye væg bag Start.

Vi bør ændre tilmeldingsfrist til Løb til 14 dage, og sikre dobbelt startgebyr når der tilmeldes efter tidsfrist. Vi skal have skabt en ændret kultur vedr. affald, således at kørere og publikum er opmærksomme på at sortere affald, - i første omgang i 4 fraktioner, dåser, jern, pap, og diverse.  Har været på jagt efter nye veste til vores officials, og valget er faldet på en blå vest med gule kantmarkeringer og reklame. Der bestilles 50 stk. hjem i forskellige størrelser.

 

Helle: Autoværn før post 1 skal repareres, - Anders og Jesper er på opgaven. Har fået forespørgsel på om klubbens Mini CK kan lejes af klubbens medlemmer til et Løb. Det er meget vanskelligt at forudsige hvad der kan ske til løb, og hvor store udgifter det vil kunne medføre. Derfor besluttet ikke at tilbyde dette.
Forslag om at vores løbs-program suppleres med at programmet også lægges på hjemmesiden under det aktuelle løb. Det testes.

Ib: der mangler dæk i RC jokerlap – bliver fixet.

 

 

 1. Nyt møde

Det er besluttet at der skal strammes op på mødedeltagelse. Næste møde er den 26/8 kl. 19 i Pitten.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877