Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 29 marts

Referat Banesektionsmøde d. 29 – 3 - 21

Tilstede: Ib, Helle og Kaj

På Skype: Malene

Afbud: Jesper, Ivan, Arne og Anders.   

1.   Referat fra sidste møde godkendt.

 

2.  Brandslukkere godkendt.
Ejner leverer vægt til DM Afslutningen.

Støjmåling til næste træning tages som standmåling og derefter i et vis omfang forbikørselsmåling. En lidt mere retvisende måling er ønskelig, men al begyndelse er svær.

RX Nordic aftalen er ved at være på plads, RX N står selv for satelitforbindelse.

Flere teams har ønsket at leje deres eget toilet. Vi har fået priser.

FR Bane: S svinget fastholdes som en del af FR Banen.

Der lukkes op for vandet d. 7/4.

 

 

3.    TO DO LISTEN.

Vi er lidt udfordret med at blive færdig til det første løb stort set p.g.a. dårligt vejr. Vi forventer stadigvæk at blive klar.

4.    Alle sponsorer kontaktes for aftale om 2021.

 

5.   Malene: vil lave en video med vores sponsorer. Skal køre på hjemmesiden.
Ib: Lidt oprydning er tiltrængt. Han sætter i gang.

6.  Næste møde er d. 26/4 kl. 1900 i Pitten.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877