Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 3 maj

Banesektionsmøde

Dato: 3. maj 2022

Sted: Pitten, Nysum

 

Tilstede: Kaj, Ivan, Kennet, Ib, Arne, Kim og Helle.

Afbud: Jesper, Malene & Anders.

Referent: Helle

 

Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde
  2. Formanden orienterer
  3. Økonomi
  4. Arbejdsdage
  5. Kalenderen
  6. Bordet rundt
  7. Næste møde

 

Kaj byder velkommen.

 

 

1. Referat fra sidste møde:

Kristine & Lærke Cilleborg Madsen har meldt sig til at tage toiletterne.

Ingen henvendelser på festudvalget.

 

 

2. Formanden orienterer:

Må Supercar deltage til vores DM i Rallycross & Crosskart? Der var enighed om, at de kan køre med udenfor konkurrence, hvis der er minimum 3 deltagere.

 

Race Media har tilbudt at udvide vores aftale fra 1 til 2 x 1 time. Der var enighed om at tage imod tilbuddet.

 

Folkeraceren til lodtrækning er bestilt. Den skal med til DM ugen i Aalborg, hvor der køres Rally samt udstilles på flyvestationen den 25. juni 2022 samt til klubmesterskabet. Det udbydes 250 lodder til 200 kr. pr. stk. Lodtrækningen finder sted til DM løbet i Folkerace den 20. august 2022.

 

Første afdeling i Nysumcuppen for Folkerace er afviklet. Det blev et godt løb på alle fronter. Desværre forlod en deltager området med sin bil inden budrunden. Han blev forsøgt kontaktet pr. telefon, men uden respons. Køreren bliver idømt en bøde på 1.000 kr., hvilken skal være betalt, førend deltagelse i næste afdeling er mulig.

 

Kaj holder ferie i perioden 10. – 19. maj 2022. Helle tager de 2 arbejdsdage i denne periode.

 

 

3. Økonomi:
Det går planmæssigt efter budgettet.

 

Der skal søges penge til renovering af kiosken.

 

 

 

4. Arbejdsdag:

Syn af den nye joker bliver den 4. maj 2022.

 

Der skal fjernes grene, opsættes flagstænger, flagposthus ved post 3 skal flyttes samt samles sten.

 

Leif kigger på afslutningen af ”tribunen” i depotet.

 

Kim sørger for opsætning af publikumshegn inden DM løbet i Rallycross & Crosskart.

 

 

5. Kalenderen:

Der afvikles DM for Rallycross & Crosskart den 28. + 29. maj 2022.

Vi mangler en speaker samt folk til billetsalg.

 

Der er event den 19/5 + 21/5 + 23/5 + 2/6 2022.

 

Vi afvikler endnu en racerskole. Dato kommer.

 

Der afvikles flagkursus den 23. maj 2022 kl. 19.00 på gården.

 

 

6. Bordet rundt:

Arne:
Crosskartkørere har forespurgt på mulighed for den 2. træning til DM, hvis der fyldes på i heat, der ej er deltagere nok til B-finaler samt tidsplanen tillader det.

 

 

Ib:
Kontakt til pumpen på vandvognen er skrøbelig. Vær venligst forsigtig.

 

Vi bør finde en ny pumpe til vandbrønden. Den skal kunne klare minimum 800 liter i minuttet. Der undersøges for muligheder samt evt. salg af motorer på lager for at skaffe pengene hertil.

 

Maskinerne serviceres fra en ende af.

 

 

7. Næste møde

Mandag den 13. juni 2022 i Pitten.

 

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877