Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 30 August

Referat Banesektionsmøde d. 30 - 8 - 21

Tilstede: Helle, Ivan, Ib, Jesper, Kim, Arne og Kaj

På Skype: Malene   

Afbud: Anders

1.    Referat fra sidste møde godkendt.

 

2.   Der er indkøbt ny forstærker. Er afprøvet og klar.

Der er købt 98 stole + lyskæder. Der kommer evt. flere borde.

Rebildporten laver julekalender med tilbud på event. Vi er med.

Der er indkøbt ekstra af papirvarer. Leveres snarest.

Der skal deles partoutkort ud. Fordeling aftales.

Entre ved DM Finalen:

0 – 16 år:              Gratis

17 år -  :                150 kr.

 

3.    Vi sætter DGDA ind igen d. 17 sep. Kl. 1830 – 2000

DGDA igen d. 23 / 10 tidspunkt aftales senere.

Vedr. NEZ i CK.    Anmeldelsefristen bliver d. 27/9.

Startgebyr incl. Miljø og El

MINI :                    70 eur.

De øvrige:             120 eur

Min. 50 anmeldelser ved fristens udløb. Over 70 anmeldelser køres både lør – og søndag.

 

4.  Publikumshegn gøres færdigt inden d. 25/9.  Kim er ansvarlig.

Der skal ny bund i dumpervogn.  Ib indkøber nye plader.

Billetsalg og Depothus skal males. MRC har påtaget sig opgaven.

Startområdet skal gøres færdigt.

Ged spilder olie. Vi skal lige være lidt opmærksom på det.

Helle skal på kursus i perioden 13/9 – 18/11

 

5.   Budgetopfølgning ajourføres og sendes til sektionen.

 

6.   Kaj: Jordarbejdet ved ny jokerlab er færdigt. Venter på autoværn.

Der er indkøbt autoværn + stolper. Forventes leveret i uge 35.

7.   Helle indkalder til nyt møde – evt. skypemøde.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877