Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 31 august

Referat Banesektionsmøde d. 31-8-20

Tilstede: Ib, Helle, Anders, Jesper, Arne og Kaj

Afbud: Malene       Fraværende: Ivan

1.
    Referat fra sidste møde godkendt.

2.
 Formanden havde ikke noget udover dagsordenen.

3.
 RX N i weekenden + testdage man + tirsdag. Ib ansvarlig mandag og Kaj tirsdag.

    Følgende events – Kaj ansvarlig 10/9 + 11/9 +16/9 +17/9 + 18/9 + 30/10

    Følgende events – Carsten ansvarlig 23/9 + 31/10

    Datoen for DM-afslutning i RC og CK fastholdes. Problemstilling med fest diskuteres og der besluttes at vi ikke kan holde        festen Uanset hvordan vi gør det kan alle regler ikke overholdes.  Depotet er åbent til søndag så der kan holdes små              teamsfester. Kåringen af DM-vindere overlades til kørerforeningerne.

    DM Revanche køres d. 10 – 11/10 for alle klasser. Tilmeldingsfrist senest d. 27/9.   Ved for få tilmeldte køres det hele            lørdag.

 
4. 
TO Do listen gennemgås.

 
5. 
Økonomi gennemgået. Ser fornuftig ud dog mangler der en del udgiftsposter.

 

6. Ib: Inden ny sæson skal lejeaftaler præciseres med hensyn til brug af banen og tidspunkter og priserne justeres.

   Pumpehus til overfladevand ved flagpost 5 er etableret og køreklar.

   Jesper: Klubfesten veloverstået dog faldt musikken lidt uheldigt ud. Tidsplanen holdt ikke – kan og skal være bedre.

   Helle: Træning for CK  - støjkravene fastholdes og skal efterleves i 2021.

   Kaj: Vi har været det igennem. Løbsdato for 2021 aftales til næste møde.

 
7. 
Næste møde er d. 5/10 kl. 1900 på Gården.

 

Referent: kaj S

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877