Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 5 april

Banesektionsmøde

Dato: 5. april 2022

Sted: Gården, Nysum

 

Tilstede: Kaj, Ivan, Kennet, Anders, Ib, Arne og Helle.

Afbud: Jesper, Malene & Kim.

Referent: Helle

 

Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde
  2. Formanden orienterer

a.      TV portræt af Nysumbanen – 35 års jubilæum

b.     Klubfest

  1. Økonomi
  2. Arbejdsdag
  3. Kalenderen
  4. Bordet rundt
  5. Næste møde

 

Kaj byder velkommen.

 

 

1. Referat fra sidste møde:

Ingen bemærkninger.

 

 

2. Formanden orienterer:

Støjmålerpladsen er næsten klar.

 

Vi har modtaget en del beton fra Astrup, da fabrikken er solgt.

 

Greatheren er nu alvorligt syg. Nu skal der findes en anden.

 

Aftale med ambulancen til de 3 løbsdage med publikum er på plads.

 

E-learning for tekniske assistenter samt chefer er annulleret. Licenserne bliver administrativt forlænget.

 

Der kommer muligvis en ny struktur i DASU, hvor bestyrelsen udpeger personerne til de enkelte udvalg. Vi har tilkendegivet, at vi ønsker Baneudvalget opdelt i asfalt og offroad.

 

a.     Race Media har tilbudt at lave en udsendelse om banens 35 årige historie. Der var enighed om at tage imod tilbuddet.

b.     Hvis klubfesten skal gennemføres, kræver det et festudvalg.

 

 

3. Økonomi:
Udsendelse af fakturaer for annoncering samt skilte er næsten i hus. Der mangler kun de sidste tilkendegivelser.

 

 

4. Arbejdsdag:

Arbejdsonsdage starter op igen efter påske.

 

 

5. Kalenderen:

Der afvikles træning kun for Crosskart den 16. april 2022.


Test den 23. april er aflyst. Der skal findes en anden dato.

 

 

6. Bordet rundt:

Ivan:
Udeområdet omkring kiosken trænger til at shines op.

 

Arne:
Der ønskes flere træninger, hvis der kan findes plads i kalenderen samt folk til afvikling.

 

Ib:
Tankvognen skal tjekkes, men det bliver først efter weekenden.

Der bliver nu åbnet for vandet.

 

Helle:
Gamebox i Herning har forespurgt, om vi vil sponsorere billetter til publikum/deltagerne. Der var enighed om 20 billetter. 

 

 

7. Næste møde

Tirsdag den 3. maj 2022 i Pitten.

 

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877