Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 5 oktober

Referat Banesektionsmøde d. 5-10-20
Tilstede: Ib, Helle, Anders, Jesper, Arne, Malene (på skype) og Kaj
Afbud: Ivan      

1.  Referat fra sidste møde godkendt.
     Rengøring af maskiner og biler er stadigvæk lidt mangelfuld.
 
2.  Vi får besøg af repræsentanter fra DASU´s bestyrelse og sekretariat.
     Helle har forskellige problemstillinger med på mødet.
     Vi har haft evaluering på RX Nordic. Vi mener, at vi har leveret varen.
     Fremtidig skal vi have en mere præcis aftale og på lidt andre præmisser.
 
3.  Sæsonen er ved at være slut.
     Helle planlægger 4 samlinger i Gokart Wold i vinter.
     Der er henvendelser på event til foråret.
     Vi sender ansøgning på 5 løb til DASU jævnt fordelt på året. Så må vi senere afgøre hvad vi vil køre.
 
4.  Vi laver arbejdsdag søndag d. 25/10 og en egentlig nedlukning d. 7/11
     OPGAVER:
     Eftersyn af biler og golfbiler.
     Rep. af endegavl på Pit.
     Rep. af endegavl i toilet ved vaskeplads.
     Alm. Oprydning.
 
5.  Der er usikkerhed om det resultat for 2020. Et hurtigere overblik over økonomien er ønskelig. Der skal laves budget for 2021.
     På ønskesedlen er følgende:
     Mere strøm i depotet.
     Elektroniske flagposter
     Rep. af tyvstart censorer.
     Rep. af grader
     Nyt fejeblad.
     Hal til teknisk kontrol
     Forbedring af vaskeplads.


6.  Ib:        Der er mere styr på overfladevand. Fremtidig vil en boring til engen være ønskelig.
     Jesper:  Der er uheldige elementer i udkastet til det nye reglement.
     Anders: At DM-sæsonen er 3 løb er ikke i orden. Det bliver ikke et værdigt DM
                 Flagpost 9 gøres mere sikker evt. med lyssignal i begge sider.
                 5 punkt seler i Folke Race er endnu et søm til ligkisten. En egentlig kontrol og information om justering af seler er bedre.
     Arne:    Regelsættet om afvikling af jokerlap er faldet ud af reglementet.
     Helle:    Der er ønsker om en vintercup og mekaniker Race.
     Malene: Bettemand har givet tilsagn om at servicere golfbilerne.
     Kaj:       Vi skal være forberedt til generalforsamlingen. Der skal bl.a. vælges suppleanter, da der ikke er flere at tage af. Ansvarsfordelingen i sektionen                      skal være bedre og informationsniveuret intern i udvalget bedre.
 
Næste møde er d. 2/11 kl. 1900 på Gården.
 
Referent: Kaj S
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877