Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 10 februar

Banesektionsmøde: 4-2018

Dato: 10 februar

Sted: Gården Nysum

 

Tilstede: Kaj, Ib, Steen, Peter, Helle, Ivan, Jan, Anders, Dennis

Afbud: Jesper

 

Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde
  2. Formanden orienterer:

a. Rally X

b. Åben hus

c. Belægning depot

  1. Økonomi (Spørgsmål til budget)
  2. Aktivitetskalender
  3. Løbsledermøde

a. Reglementsændringer

b. Miljøtilladelse

c. Egenkontrol

d. Aktivitetskalender

  1. Annoncer
  2. Events
  3. Bordet rundt
  4. Evt.
  5. Næste møde

 

Kaj byder velkommen

 

1.Referat fra sidste møde

Referatet fra 3-2018 gennemgås og flg. punkter har der været fulgt op på.

 

Kontakt personerne ligger en forespørgsel ud til medlemmerne og lodder stemningen omkring ungdoms udvalg/Ungdoms kontakter – FR og RC har været glade for de foregående sæsoners tiltag.

Jens Mikkelsen har tilkendegivet at han gerne vil hjælpe igen i 2018

DM snakker med et emne til CK.

 

Vaskepladsen skal stadig renses senere på året – Intet nyt

 

Der er blevet spurgt til, hvem man skal rette henvendelse til vedr. kursus.

Dette er endnu ikke fastlagt, og aftales på et af de næste sektionsmøder. - Helle V. Nielsen er kontaktperson på denne.

 

Dennis laver et skriv til hjemmesiden – Indeholdende emner som reglementsændringer, Rally X, Regler Nysum Cup samt løst og fast

 

Aktivitetskalender - Laves af Steen og præsenteres senere på mødet

Kaj tager forespørgsel om økonomi med til hovedbestyrelsen. - Er på dagsorden senere på mødet

 

Jan tager kontakt til Ove i uge 5 omkring status på pumpen til rabatklipper – Vi kan ikke få en ny pumpe, men Ove prøver at rep. den med tilgængelige reservedele

 

Steen: Har tænkt på nye muligheder for Event og lavet et udkast, som sendes rundt.

Oplægget tages op til senere diskussion. - Er på dagsorden senere på mødet

 

Helle informerer at deres firma er begyndt at arbejde med sikkerhedstøj, primær sko.

Der foreligger mulighed for en firma/klub aftale. - PT intet nyt, men Helle sender info rundt, når der kommer nyt i sagen.

 

2. Formanden orienterer

a. Rally X:

Rally X 2018 på Nysum bliver en realitet, men det er meget svært at få et fysisk møde på plads lige pt, da der køres Rally X on ice.

En midlertidig løsning bliver møde via Skype.

I forbindelse med Rally X vil Helle prøve at finde nogle løsningsforslag omkring billetsalg online

NEZ bliver med tilmelding via Knagen

Sponsorbilletter vil kunne købes til nedsat pris. Info om antal kommer senere.

 

b. Åben hus

I forbindelse med årets åben hus arrangement kunne Kaj informere at Gokart afdelingen er med, hvor der kan prøves gokarter og Rally sektionen også deltager på den del af RC bane som ikke skal bruges.

Nysum banen kommer med andre ord til at repræsentere Folkerace, Rally og gokart.

 

c. Belægning depot

Hovedbestyrelsen har bevilliget pengene til fast belægning i øvre depot. Kaj bestiller hos den aftalte leverandør.

 

3. Økonomi

Peter spørger ind til mulighed for afvikling af større arrangementer.

Kaj informerer – med reference til vores miljøtilladelse.

 

Peter spørger til muligheden for udvikling af Events afvikling

Kaj informerer, hvordan dette afvikles i dag.

Der er enighed om at suspendere punktet, da dette ligger senere på dagsorden.

 

Helle spørger ind til maskine vedligeholdelse.

Der informeres om, at der er lavet separate kontoer pr sektion omkring vedligehold af maskiner.

 

4. Aktivitetskalender

Steen har lavet kalendere og sendt dem rundt som udkast til sektionens medlemmer inden mødet.

Offroad kalender – MNJ Kalender – MNJ Udlejningskalender

Kalenderne gennemgås og godkendes med forbehold for ret til ændringer.

 

5. Løbsledermøde

a. Jens-Kim kommer og informerer om reglementsændringer

b. Miljøtilladelse skal til gennemlæsning, offentlig høring osv. Forventes klar efter sommerferien

c. Igen pointeres vigtigheden for at udfylde Egenkontrol dokument.

6. Annoncer

Vi skal se om vi kan finde et par nye emner.

Der er enighed om at kørerne også kan tegne en annonce i programmet, såfremt de ønsker at præsentere sig selv, teamet, sponsorer eller andet på 1/2 side.

Helle har lovet at lave et opslag.

 

 

7. Events

Vi har fået forskellige forespørgsler ind på Events, så PT har vi rimelig gang i den del.

Der kommer flere forslag omkring udvikling af vores Events.

Debatten tages op på et senere møde.

 

8. Bordet rundt

 

Ib:

Vi mangler gitter til flagposterne.

Der er undersøgt priser ved forskellige leverandører.

 

Vores gravmaskine er blevet renoveret og er klar til sæsonen.

 

Anders:

Har undersøgt omkring biler til brug ved arrangementer osv.

Han har fundet 2 stk. vi muligvis kan bruge.

Der er enighed om at nøjes med 1 bil.

 

Peter:

Kan vi booste vores arrangementer bedre via FB. Eks ved at klubberne deler arrangementer på hinandens sider m.m.

Snakkes fører over på emnet Rally X og streamers.

Her kommer en bestilling af 200 stk. på tale.

 

Jan:

Støjmåler skal kalibreres.

 

9. Evt

Ingen punkter

 

10. Næste møde

Kaj indkalder

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877