Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 18 januar

Banesektionsmøde: 2-2018

Dato: 18/1-2018

Sted: Gården Nysum

Tilstede: Ib, Steen, Kaj, Jan, Anders, Dennis

Afbud: John, Jesper

 

Dagsorden:

1.      Referat fra sidste møde

2.      Økonomi

3.      Rally X

4.      Depot/Bane/(Asfalt)

5.      Publikum / Parkering (Afvanding)

6.      Motorsports Awards

7.      Løbsleder møde

8.      Entre priser 2018

9.      Bordet rundt

10.  Evt.

11.  Nyt møde

 

Jan byder velkommen

 

1. Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde gennemgåes, og flg. ting har der været fulgt op på.

 

Jan har givet besked til Hans Henrik omkring flagkasser.

 

Otto og Ib er i gang med forbedring af skærmning af vores flagposter, og fortsætter arbejdet.

 

Jan har undersøgt omkring returnering af flanger, som skulle have været brugt ifb. rep. af tankbilen. Det er aftalt med Finn at flangerne ikke skal returneres.

 

Projektet med jordskred ved broen, er stadig sat på hold pga. vejret.

 

Vaskepladsen skal stadig renses, men vi skal længere hen på året.

 

Anders har fået priser på dele til den defekte golfvogn. Delene ret dyre, og det er stadig planen at den dårligste golfvogn skal bruges som donorbil.

Anders har lovet at ringe og informere Stefan.

 

Flytning af område til teknisk kontrol er sat lidt på hold.

 

Der er blevet arbejdet på dræn til publikums parkering. Der er lavet faskiner / Mulog til dræn og umiddelbart er dette en god løsning.

 

 

Vedr. Danmarks indsamlingen.

Kaj har undersøgt mulighederne, men der er enighed om ikke at gøre mere ved sagen.

 

2. Økonomi

Årsrapporten gennemgåes og umiddelbart ingen bemærkninger.

Dog ændres Note 4 til ”Offroad”

 

3. Rally X

Finn har rykket for svar vedr. Rally X. Der er intet konkret nyt, men er blevet lovet mere detaljeret nyt d. 19/1-2018

 

4. Depot/Bane (Asfalt)

Kaj har snakket med en leverandør, som kan løse opgaven med fast underlag i depotet.

Leverandøren har tilkendegivet at de kan løse opgaven inden 1 maj, men skal have svar hurtigst muligt for at kunne imødekomme den ønskede dato.

 

Kaj har lavet et udkast til en lejekontrakt af fast plads i depotet med fast underlag, som er gennemgået i sektionen.

Der er enighed om at der arbejdes videre med modellen og at den fremlægges for de interesseret til generalforsamlingen.

 

5. Publikum/Parkering (Afvanding)

Punktet er gennemgået under ” Referat fra sidste møde”

Mere info kan ses på hjemmesiden under ”Opfølgning Arbejdsdag 13 Januar”

 

6. Motorsports Awards

Da klubben er nomineret har vi modtaget invitation med 2 pladser.

 

7. Løbsleder møde.

Bliver afholdt på Gården d.10/2-2018

 

8. Entré priser 2018.

Flg. Entré priser er aftalt til 2018:

 

23+24/6-2018.

24/6:

0-12 år: Gratis adgang

12-16 år (Junior) : 100 kr

Over 16 år: 150 kr

 

11+12/8-2018

0-12 år: Gratis adgang

12-16 år (Junior) : 100 kr

Over 16 år: 150 kr

 

22/9-2018.

0-12 år: Gratis adgang

12-16 år (Junior) : 70 kr

Over 16 år: 100 kr

 

Rally X og  DM Revancen 6/10-2018.

Tages op senere.

9. Bordet rundt.

Kaj:

Arbejdsdagen  d. 13 januar gik godt.

Der er lavet et skriv på hjemmesiden, hvor der kan findes mere detaljeret information.

 

Ib:

Vi har rigtig mange opgaver i gang, og vi skal have afsluttet nogle af dem, inden vi tager hul på nye.

Derudover bør vi forlænge autoværnet mellem flagpost 1 og flagpost 2 med ca 2 længder.

 

Steen:

Spørger ind til vores tekniske kontrol plads. Her informeres om at Asbjørn vil prøve at få fat i nogle store beton klodser, som skal hjælpe med at få hold på volden.

Der arbejdes videre med projektet i prioriteret rækkefølge.

 

Jan:

Linnemann har rettet henvendelse omkring leje af banen.

Her har Jan lovet at vende retur til Linnemann.

 

Der er kommet en forespørgsel omkring hjælp til TV optagelser.

Carsten Storgaard er ansvarlig for at sætte holdet til denne opgave.

 

Der er blevet spurgt til, hvem man skal rette henvendelse til vedr. kursus.

Dette er endnu ikke fastlagt, og aftales på et af de næste sektionsmøder.

 

Arbejdsdage:

Planlægges når den nye sektion er på plads.

 

Dennis:

Spørger til Træningsgebyrer for 2018 samt deltagelse i KM af passive medlemmer.

Der er enighed om at passive medlemmer betaler samme træningsgebyr som MNJ stamklubsmedlemmer og at der igen er åben for deltagelse i KM af passive medlemmer.

 

10. Evt.

Ingen punkter

 

11. Næste møde.

Der indkaldes.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877