Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 27 januar

 

Banesektionsmøde: 3-2018

Dato: 27 Januar

Sted: Gården Nysum

Tilstede:  Helle, Steen, Peter, Anders, Jesper, Jan, Ib, Kaj, Dennis Afbud: Ivan

Dagsorden:

1. Konstituering 2. Referat fra sidste møde 3. Formanden orienterer:

a)   RX Nordic

b)   Åbent hus

c)   Klubaften

4.      Klubfest

5.      Løbsledermøde

a)   Aktivitetskalender

b)  Egenkontrol

c)   Miljøtilladelse

6.      Arbejdsdage

a)   Belægning depot

b)  Beton ved jordvold

c)   Hegn flagposter

d)  Autoværn

e)   Fliser diverse steder

f)   Rabatklipper + Golfvogn

7.      Ulrik Linnemann

8.      Annoncer + PR i øvrigt 9.            Bordet rundt 10. evt.

11. Næste møde

Kaj byder velkommen

1. Konstituering

Kaj – Sektionsformand

Steen – Næstformand + Kontakt person Folkerace

Jesper – Kontakt person Rallycross

Dennis – Kontakt person Crosskart

Ib – Banechef

Helle – Økonomi + Kursus

Derudover er der kommet et forslag omkring etablering af et ungdomsudvalg, bestående af en repræsentant fra FR, RC og CK. Kontakt personerne ligger en forespørgsel ud til medlemmerne og lodder stemningen.

Dennis sender billeder af de nye sektionsmedlemmer til webmaster.

2. Referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde (2-2018) gennemgåes, og flg. ting har der været fulgt op på.

Vaskepladsen skal stadig renses senere på året – Intet nyt

Anders har informeret Stefan omkring Golfvogn

Entre priser Rally X og DM Revanche – Intet nyt, Tages op senere

Jan har givet svar til Linnemann

Der er blevet spurgt til, hvem man skal rette henvendelse til vedr. kursus.

Dette er endnu ikke fastlagt, og aftales på et af de næste sektionsmøder. - Udsat PT

Arbejdsdage:

Planlægges når den nye sektion er på plads. - Ligger på dagsorden for møde 3-2018

Træningsgebyrer 2018 – Opdateres på hjemmeside med kalender

Lørdag 150 kr – Tirsdag 100 kr

Stamklubsmedlemmer og passive medlemmer betaler samme træningsgebyr. 3. Formanden orienterer

a) Rally X:

Der afholdes møde hos DASU i uge 5 eller 6, så ved vi forhåbentlig mere b) Åbent hus

Vi kører selvfølgelig videre. I 2017 var gokart også aktiv under åbent hus, hvilket var en succes.

Asbjørn lodder stemningen omkring deltagelse med udlejningskart igen i 2018.

Hvis dette bliver en realitet, skal der selvfølgelig også en gokart på plakaten.

Derudover blev der snakket om en separat bane, hvor der kan blive mulighed for at prøve en Crosskart Mini.

Ellers stiller vi an som vi plejer.

c) Klubaften

Der er enighed om at lave en klubaften efter reglementerne er udkommet, altså efter 15/2-2018 Der er aftalt at klubaften bliver Torsdag d. 1/3-2018 kl 19. 00 Dennis laver et skriv til hjemmesiden.

4. Klubfest

Der afholdes klubfest i forbindelse med KM.

I 2018 bliver det 4/8-2018

Desuden afholder MNJ Finaleløbet med FR

Til begge arrangementer er Diskotek Venus booket. 

5. Løbsledermøde

a)   Aktivitetskalender

Laves af Steen

b)  Egenkontrol

Der er kommet ny Egenkontrolsblanket, som skal udfyldes for hvert arrangement. Vi skal blive lidt bedre til at udfylde blanketten.

c)   Miljøtilladelse

Vi har tilladelse til 5 løbs weekender.

Vi må træne hver tirsdag og hver lørdag

Der arbejdes på ny miljøtilladelse, som forventes klar inden sommerferien Indtil da kan vi køre efter den gamle tilladelse.

6. Arbejdsdage

a)   Belægning depot

Vi skal have lagt 3000 kvadratmeter fast belægning i øvre depot.

PT har vi solgt halvdelen af arealet og flere er interesseret. Kaj tager forespørgsel om økonomi med til hovedbestyrelsen.

b)  Beton ved jordvold

Vi har nu fået betonklodser til jordvolden. Vi skal blot have dem hentet. Projektet startes i uge 5 eller 6 og forventes at tage ca 2 måneder.

c)   Hegn ved flagpostIb er i fuld sving

d)  Autoværn

Skal gåes efter inden sæsonstart

e)   Fliser diverse steder

Toilet ved stuehuset er flyttet ned i hallen og skal males. Der skal ligges fliser, hvor toilet skuret har stået, og toilet skuret flyttes tilbage igen.

f)   Rabatklipper + Golfvogn

Golfvogne med lad laves færdig og gøres klar, mens den sidste skal være donorbil.

Pumpen til rabatklipperen ligger stadig til rep. Jan tager kontakt til Ove i uge 5 omkring status på pumpen.

Kaj slutter punktet af med at foreslå en arbejdsdag en lørdag. Her skal bl.a. kigges på Autoværn, fliser m.m.

7. Ulrik Linnemann

Ulrik har henvendt sig omkring leje af bane. Kaj har lovet at vende tilbage til Ulrik

8. Annoncer + PR i øvrigt

Kaj sender annoncesedler rundt. Vi kører 2018 med uændret priser. Vi bør se om vi kan sælge både flere annoncer og skilte i 2018

Vi har fået en henvendelse fra Rebild portalen omkring arrangementer

Steen sender noget materiale til dem

Steen foreslår at vi får sat entrepris på vores løbsplakater.

9. Bordet rundt

Ib: Vores generator er køreklar igen

Steen: Har tænkt på nye muligheder for Event og lavet et udkast, som sendes rundt. Oplægget tages op til senere diskusion.

Helle: Spørger ind til medhjælper møde / kursus

Kaj og Jan informerer at vi ikke plejer at have et sådan møde og fortæller, hvordan vi plejer at gøre.

Helle tænker lidt i retning af episoder, hvor der er ild i bilen og medhjælperne kommer til hjælp. Et punkt som bør tages op som kursusdag.

Helle informerer at deres firma er begyndt at arbejde med sikkerhedstøj, primær sko. Der foreligger mulighed for en firma/klub aftale.

10. Eventuelt

Ingen punkter

11. Næste møde

10/2 – Løbsledermøde kl 10.00 Kaj indkalder.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877