Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 4 januar

Banesektionsmøde: 1 / 2018

Dato: 4/1-2018

Sted: Gården Nysum.

 

Tilstede: Ib, Kaj, Steen, Jan, Jesper, Anders, Dennis

Fravær: John

 

Jan byder velkommen.

 

Dagsorden:

1.      Generalforsamling

2.      Bordet rundt

3.      Evt.

4.      Næste møde

 
 1. Generalforsamling

Jan informerer om at vi evt. skal have fundet ny kasserer og formand for MNJ, da der er usikkerhed om de nuværende kandidater fortsætter.

Der tilkendegives at alle, som er tilstede og på valg er villig til genvalg til Sektionen.

Der er enighed i sektionen, at vi til 2018 vil prøve at arbejde anderledes end vi har gjort i 2017.


 
2. Bordet rundt

Steen:

Vi har hentet den vogn, som vi har fået foræret. Vi tager en vurdering af, hvad vi kan bruge den til og  hvor den gør bedst nytte.

 

Steen spørger lidt ind til økonomiudvalget. Skal diverse indkøb stadig godkendes osv?

Her informerer Jan hvilke beløbsgrænser som skal godkendes.

 

Økonomiudvalget ændrer i øvrigt struktur og ændres til forretningsudvalg.

 

Jesper:

Jesper er blevet mødt med rygter om at i 2018 skal der ikke køres RC og CK løb på Nysumbanen og at tunellen bliver spærret af.

 

Disse rygter kunne Jesper hurtigt afkræfte. Selvfølgelig skal der køres RC og CK på Nysumbanen i 2018.

 

Dennis:

Har modtaget henvendelse om ønsker om fast underlag i depotet – Her mere info fra Kaj Storegaard.

 

Vi har fået tilsendt nogle billeder af nogle forskellige modeller af smarte flagkasser.

Behovet om ændring bliver diskuteret og Jan har lovet at vende tilbage til Hans Henrik.

 

 

Ib:

Vi har utroligt mange opgaver foran os og vejret gør det bestemt ikke lettere.

Blot nogle af de opgaver vi skal have løst inden foråret er flg.

 

Vi burde lave noget andet sikkerhedshegn foran vores flagposter. Den løsning vi har nu kan gå an, men er ikke optimal. Et punkt, som vi tager op senere.

 

Vi har nogle flanger i hallen, som vi har stående i forbindelse med vores tankbil skulle laves. Tankbilen er lavet, uden løsning med flangerne.

Jan har lovet at finde ud af om vi kan returnere flangerne.

 

Otto og Ib har fået for øje at jorden ved broen er begyndt at skride. Otto og Ib er i gang med at udbedre det, men projektet er sat på hold på grund af vejret. Projektet genoptages snarest.

 

Vi har en golfbil stående som er adskildt, grundet manglende dele.

Der er enighed om at vi bruger den dårligste golfbil som donor af reservedele til resten af golfbilerne.

 

Ib informerer at der er sat en ekstra vandpumpe op.

 

Vaskepladsen skal renses inden foråret.

 

Der er kommet et forslag om at flytte teknisk kontrol. Pladsen som er tiltænkt er depot pladsen ved banens udkørsel til depotet.

Denne plads bruges i dag som depot af kalk, grus mm.

Et forslag som sektionen ser gode muligheder i, så dette forslag skal tages op senere.

 

Vi har store udfordringer med publikumsparkeringen grundet vand, hvilket kræver handling.

Der er steder på parkeringen der pt ikke kan køres. Kom derfor med forslag / ideer til hvad vi kan gøre for afvanding / dræn af parkeringen.

 

Generelt mange jordskred. Det har været et efterår / vinter som har sat sit præg med vand på Nysumbanen.

 

Kaj:

Kaj informerer lidt om vores miljø tilladelse.

Vi har været inviteret til Rebild kommune omkring vores miljø tilladelse.

Efter mødet er vores miljø tilladelse gået igennem internt og vi kan konstatere at vi har en fin miljø tilladelse. Vi må træne hver lørdag på karting anlæget fra kl 9 – 16 og RC/CK/FR fra 9 – 14 og FR helt til kl 16 på bilbanen

Tirsdage fra kl 15 – 20 på karting anlæget og 17 – 20 for FR på bilbanen. Dette i tidsrummet fra april til oktober.

Event må vi køre alle ugens dage på begge baneanlæg.

 

Kaj har modtaget mail, om vi vil give lidt til Danmarks indsamlingen.

Kaj har lovet at undersøge mulighederne.

 

Rally X er stadig en mulighed i Nysum for 2018, men der skal laves bedre forhold for publikum og bedre forhold i depotet. Et af de væsentlige ting i depotet er bedre dræn i asfaltsvinget inden dommertårnet.

 

Bedre forhold i depotet. Dette omfatter mere fast underlag i depotet, og her menes asfalt eller lign løsning. SF sten kan være en løsning og veje lavet af genbrugsasfalt / knust asfalt.

Der er tale om at dette meget store projekt skal tages i bidder og øvre depot bliver muligvis første del af depotet, som skal have fast underlag.

Kaj undersøger om pris på 4000 kvadratmeter til fast underlag.

Fast underlag har været på tale også i 2017. Her har flere kørere tilkendegivet at de ønsker at købe en fast plads i depotet, som de kan anvende til løb osv.

Sektionen vil gerne imødekomme dette ønske, men der er enighed om at der skal udarbejdes et reglsæt som skal følges, hvis vi vælger at sælge / leje fast plads ud i depotet over en tidsperiode.

Det er besluttet at vi i sektionen skal til næste møde komme med nogle forslag til reglsættet, således vi kan kombinere og udarbejde et hensigtmæssigt reglsæt.

 
3. Evt.

Ingen punkter

 
4. Næste møde:

Afholdes torsdag d. 18/1-2018 på Gården Nysum

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877