Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 7 feb

Referat fra Banesektionsmøde 1 afholdt d. 7. feb.  2017.
 
Fremmødte: Ib, Steen, Jesper, Jan, John, Anders og Kaj.
Afbud: Søren og Dennis.
 
Formanden:
Kalenderen blev justeret og derefter godkendt.
Anitta reviderer og får den på hjemmesiden.
 
Kaj gennemgik budgetforslag og med små rettelser sendes det til bestyrelsen til godkendelse.
Annoncepriser og entrepriser blev vedtaget og annoncer skal gentegnes og være klar inden 1 marts.
Kaj er tovholder frem til 15. marts og hvis programmet ikke er færdigt tager andre over.
 
Ib: Trailer til bjærgning af Cross kart er færdig.
      Hjul på ged er lappet og dæk på tipvogn er skifter.
      Der er købt 2 hjul til golfbil. Skal bruges til betaling af gammel gæld.
     Afhændelse af tromle og elbil. Anders ansvarlig for salg.
 
Steen: Anskaffelse af pick up eller lign?? Kaj handler med Kristian.
 
Jesper: Efterlyser mere ansvarlighed ved indkøb. Udvalget er enige om at budgettet skal holdes og indkøb derudover skal godkendes inden indkøb.
 
Anders: Vil undersøge mulighederne for at lave betonvæg bag start og undersøge prisleje.
              Der skal arrangeres arbejdsdage førstkommende lørdag med godt vejr. Annonceres på                                
              Hjemmesiden.
 
Jan.   Der indkøbes et omgangsskilt mere.
          Ib er fortsat banechef. Kaj vil være behjælpelig.
 
Kaj:  Muligheder for at bore under asfalten i svinget undersøges. Udgiften er med i budgettet.
 
Næste møde er 8 marts kl. 1900
 
 
Banesektionen
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877