Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 8 August

 

Tilstede: Ib, Jan, Jesper, Kaj, Steen, John, Dennis

Afbud: Anders

 

Jan byder velkommen.

        1.      Takt og tone.

Der har været en/et par uheldige episoder.

Vi skal undlade at skælde ud på hinanden. Forsøg så vidt muligt at få ting sagt på en ordentlig måde og generelt tale ordentligt til hinanden.

        2.      Evaluering / Bordet rundt

Jesper:

Har talt med Car busters omkring vores arrangement 7/10-2017, hvor Car busters gæster vores bane. Car busters har mulighed for at køre både lørdag og søndag eller evt. begge dage.

Der forventes 15-20 kørere. Hver klasse skal køre 4 heats.

Jesper tager kontakt til Car busters og undersøger om evt. mulighed for sammensætning af klasser, samt kontakter løbsleder og snakker om sammensætning/afvikling.

 

Dennis:

Har fået et par henvendelser ind.

Første henvendelse er trukket retur igen. Denne henvendelse omhandler ligeligt fordelt af nedsat træningstid ved finale arrangementet. Der er kollektivt mindre træningstid for både RC og CK.

Ros til arrangøren for lige fordeling af sol og vind.

Næste henvendelse omhandler mest RC og info via hjemmeside.

Punkt 1 var inden sektionsmødet blevet delvis besvaret.

Ellers omhandler resten af punkt 1 i henvendelsen omkring invitation til NEZ after party som er kommet sent ud samt kun fandtes på Facebook.

Besvarelsen var at alle RX Light og Super Car fik en side med invitation til NEZ after party udleveret 4 juni. Indbydelsen ligger også på www.mnj.dk dog i bunden lige over plakaten for RX Nordic. 

 

Punkt. 2. På hjemmesiden mangler NEZ logo

Man kan slet ikke finde NEZ logo på hjemmesiden, hvis en deltager i NEZ finder www.mnj.dk så kan de slet ikke finde noget vedr NEZ (som de jo skal deltage i) Det er jo ikke alle der kan læse dansk + ved at Rally X Nordic er NEZ løbet som de skal deltage i.

Besvarelse.

Henvendelsen er taget til efterretning. Dog skal det siges at man via hjemmesiden har adgang til tidsplan, deltagerlister, online tilmelding og official info.

 

Steen:

Steen har fundet en vogn, som kan anvendes til transport af materialer. Bundbrædder skal skiftes, men selve chassiset skulle være ok. Steen tager ud og kigger nærmere på vognen.

 

Ib:

Har lavet hane på tankbilen, som var frostsprængt. Der mangler dog en gummi flange, som vi skal bruge for at tankbilen kan anvendes.

Otto og Ib har lavet nye håndtag til renserne på vaskepladsen. De nye håndtag virker rigtig godt og efter hensigten.

Ved KM blev der observeret at håndtag blev ”mishandlet” ved brug. Håndtagene blev kastet med osv. Der opfordres kraftigt til at man behandler vores ting ordentligt.

Fremadrettet, hvis vaskepladsen er åben bør den bemandes.

Vi har fået ny dør og nyt træ omkring i toiletbygning ved vaskepladsen.

Vi har fået ny port mellem kart bane og RC banen.

Vi har fået en ny Case traktor, som vi selv laver service på.

 

Kaj:

Spørger til rep. af vores racetelt som plejer at være opsat ved vægten. Jan er i gang med at undersøge og skal bl.a. til Nørresundby i samme forbindelse d. 9/8

Kaj informerer at klubben har fået T-shirts som skal anvendes ved Rally X Nordic samt finaleløbet, sponseret af NH Løft.

Vi køber annoncer i forbindelse med Rally X Nordic. Disse annoncer kommer til at strække sig over et bredt område.

Gennemgår deltagerantallet til NEZ. PT ligger antallet af deltagere på den gode side af det forventede, så det ser positivt ud.

Spørger til økonomien. Jan skal til møde i hovedbestyrelsen 9/8 hvor han undersøger.

 

3.      Eventuelt

Ingen punkter.

 

4.      Næste møde

Næste møde afholdes 5/9-2017 kl 19.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877