Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 1 oktober

 
Til stede:
Helle, Ib, Ivan, Jesper, Anders,Peter

Afbud fra:
Jan, Steen

Dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
gennemgået

2. Formanden orienterer.
Forespørgsel fra CK om at træne Tirsdag. Kan ikke besvares pt.

3. Økonomi
Opfølgning på budget gennemgået. Regnskab for Rally-X er ikke endeligt opgjort, men der er overskud.

4. Arbejdsdag 6/10
Der skal bestilles opmærkning af EL-kabel ved vaskeplads.
Arbejdsliste lægges på facebook.
Arbejdsliste:
Udskiftning af defekte affaldsspande.
Tømning af dåse affaldsspande.
Afspærrings mulighed for trappe ved depothus.
Oprydning under trailer halvtag.
Flagstænger ved indkørsel tages ned.
Byggehegn skal svejses.
Faste skilte laves til drikkevand/ikke drikkevand, handicap og MC parkering.
Græsklipning på skråning ved indkørsel ned mod maskinhus.
Bånd om Dæk eller wire gennemføring.
Arbejdsdag 27/10
Alle maskiner vaskes (27/10)
Afsluttes med arrangement for alle frivillige.

5. Kalender 2019
Drøftet. Forslag klar til afsendelse til DASU.
Vi søger bla. Om at afholde revance for RC, CK, og FR, evt. med tiltag som separate klasser
for old boys, baghjulstrækkere, sprint. El. Lignende.

6. Bordet rundt
Tanker om forbedring af Banen – asfalt ved opløb mod målstreg – nyt autoværn på samme
strækning eller betonvæg. Flytning af autoværn efter flagpost 3, - ind mod park ferme`.
Flyttes 1-2 meter ind.
Hul ved depotindkørsel langs asfalt udbedres. Peter undersøger ved kommunen.
Liste og tegning over øvre depot laves, således at tilbageværende ledig plads kan sælges.
(Helle)
Tegning og billeder laves over de steder der skal lukkes for vand m.m. (Ib + Peter)
Båretransportbil ønskes lavet.(Ivan)

7. Evt.

8. N æste møde
5 November på Gården kl. 19:00
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877