Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 5 november

Referat fra Banesektionsmøde d. 5. november kl. 19.00 på gården.

Til stede: Helle, Ivan, Ib Peter

Afbud fra: Steen, Jesper, Jan

 

Dagsorden.

1.      Referat fra sidste møde Godkendt.

 

2.      Formanden orienterer

God tilslutning til sidste arbejdsdag, og mange opgaver blev afsluttet.

Der afholdes kursus for alle hjælpere 16 Marts, med øvelser i brandslukning, førstehjælp, flag, og alt hvad en løbsdag ellers kan byde på for officials.

Forespørgsel på om vi vil holde racerskole, - det overvejes

Klubbens Crosskart mini er retur i hallen, og kan lånes ud til potentielle nye kørere. Vi skal ud og finde afløsere til banesektionen for de 3 som holder.

 

3.      Økonomi

Intet nyt. For budget 2019: vi vil forsøge at indarbejde investering i, asfalt i opløbssving, Ekstra kamera til banen, flere elektroniske flagposter, logo i rallycross joker, og evt. mur bag start.

 

4.      Kalender 2019

Der er allerede nu flere udfordringer, men vi håber det løser sig til Kalendermødet den 10 November.

 

5.      Bordet rundt

Ib.- Kegle i jokerlap er erstattet med dæk, og det er ok. Betonkegle genetableres ikke.

Vi skal have ny højre dørrude til sort berlingo. Der er kommet 4 nye dæk på Geden.

Vi har fået anden og lidt større minigraver stillet til rådighed.

Ivan.-  Sort Berlingo kunne laves til banechef bil. Vi skal videre med vaskepladsprojekt. Peter - Forslag om at vi sælger den store klippemaskine. Den er tidskrævende at montere og bruge, samt forventeligt stort arbejde med at vedligeholde den, set i forhold til behovet. Der er lavet aftale med kommunen om at de laver afløb ved depotindgangen og fører under vejen, og vi vil samtidigt selv bekoste asfalt fra vejen og op til depotlågen.

  

  

6.      Nyt møde

 

19 Januar 2019.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877