Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 23 April

Banesektionsmøde: 6-2018

Dato: 23 April

Sted: Pitten Nysum

 

Tilstede: Jan, Ib, Kaj, Steen, Helle, Anders, Peter, Ivan, Dennis

Afbud: Jesper

 

Dagsorden:

1.      Referat fra sidste møde

2.      Formanden orienterer

a. Miljøtilladelse

b. Møde med DASU

c. Rally X

d. MRC bane

3.      Aktivitetskalender

4.      Økonomi

5.      To do liste

6.      Bordet rundt

7.      Evt.

8.      Nyt møde.

 

Kaj byder velkommen.

 

1. Referat fra sidste møde

Referater fra de seneste 2 møder gennemgås, men umiddelbart ikke de store hængepartier.

·         Belægning af depotet starter umiddelbart lige efter Pinse

·         Programmerne er sat i trykken

·         PT er der lidt usikkerhed om hvem der køber hvad plads i depotet. Men det falder på plads.

 

2. Formanden orienterer

a. Miljøtilladelse:

Peter skal ind over Miljøtilladelse. Sagen er ret kompliceret og trækker i langdrag. Så PT håndteres opgaven af Finn, Kaj og Asbjørn med Peter som support.

 

b. Møde med DASU:

DASU's bestyrelse inviterede alle banedrivende klubber til møde, hvor BU var repræsenteret samt den repræsentant fra DASU's sekretariat.

Mødet varede i ca 2 timer, men følelsen var lidt at det gik i hårknude.

Der er kommet et tilbud om at 2018 reglementet fortsætter, men en mulig genåbning af klasse 1.

Om dette bliver en realitet er pt uvis.

Klubberne skal have valgt en talsmand.

Steen Kudahl blev valgt som talsmand for MNJ.

 

c. Rally X:

Der nu lavet en endelig aftale med Rally X. Det bliver en omkostelig affære, men vi tror på at vi kan få det til at hænge sammen.

Der er tilmeldt pt 39 deltagere i serien-

18 Super cars

21 Super car lites.

Efter åben hus begynder vi for alvor at tage fat på Rally X.

Der afvikles af løbafviklingsmøde d. 1/5 – 2018

 

d. MRC Bane.

Vi har haft besøg af en MRC klub, som PT har til huse ved Hobro.

De har forespurgt på plads til bane anlæg og vi har mulighed for at tildele dem pladsen i øvre depot, nærmere betegnet ”Rundellen”

 

3. Aktivitetskalender.

Der skal tilføjes 2 Events til kalenderen.

3/5-2018 og 7/6-2018

 

Åben hus:

Vi starter kl 08,00 med morgenmad

PT har vi:

10 mand til taxi

5 mand til udlejning.

Flagposter er ikke helt på plads endnu, men Helle søger de sidste folk vi mangler til flag og udtræk.

Indskrivnings folk er på plads.

Vi vil gerne have lavet en FR Brochure til 2019.

 

4. Økonomi.

Helle gennemgår budgettet.

Vi får lidt udgifter ifbm, rep af elektronisk flagpost.

Kaj sætter gang i rep. af elektronisk flagpost.

 

5. To do liste.

Polar is skiltet skal pilles ned.

 

6. Bordet rundt.

Ivan:

Vi skal have lavet autoværn ved start. Ivan prøver at arrangere transport af autoværn fra Nordprofil.

Det er både vanger og profiler som skal fragtes hjem.

 

Dennis:

Der er kommet en henvendelse ind omkring bekymring omkring ambulance til løbet 19 maj.

Bestyrelsen har svaret på henvendelsen.

Kort beskrevet:

Der vil selvfølgelig være det nødvendige beredskab til stede for deltagerne samt hjælpere ihht lovgivning.

Derudover vil der under arrangementet være en læge til stede for deltagerne og hjælpere.

Steen:

Vi har modtaget en forespørgsel fra UTV om løbsdag. Men vores løbstilladelse kan desværre ikke bære arrangementet.

7. Evt.

Under forberedelser til en arbejdsdag var der fundet maling frem som skulle bruges. Da det så skulle bruges, var det som sunket i jorden. Vi skal blive bedre til at holde orden og have bedre struktur.

 

8. Nyt møde:

28/5-2018 i Pitten Nysum.

Kaj indkalder.

 

  

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877