Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 27 januar

Referat fra Banesektionsmøde d. 27. januar 2019 kl. 10.00 på gården
 
Til stede:
Jesper, Arne, Anders, Ib, Kaj, Helle, Malene, Ivan, Peter.

Afbud:
Ingen

Dagsorden.

1. Referat fra sidste møde
intet

2. Konstituering
Næstformand – Malene
Rep for rallycross – Jesper
Rep for folkeræs – Anders
Crosscart- Arne

3. Kalender 2019
Gennemgået og træninger fastlagt. Peter får det på hjemmesiden.
Åbent hus: planlægning med at finde biler og kørere startes nu. Arrangement er fra kl. 10 til kl. 15.
Der laves flyer til uddeling på Åbent hus.
Klubbens Crosskart mini vises frem, men kører ikke.
Evt. interesserede inviteres til en aften hvor nye unge kan prøve den.
Der afholdes flagkursus den 15 Marts.
Kursus i folkeracelicens den 1. marts 2019
Racerskole afvikles på følgende dage 5/4 + 6/4 + 27/4 2019

4. Økonomi
intet
a. Budget 2019
intet
b. Billetpriser (voksne/børn)
Rally-X weekend = 300/150 kr. Rally-X Søndag = 250/100 kr.
FR DM-løb = 100/70 kr. (22 Juni )
RC/CK DM = 150/100 kr. (11 August + 28 September)
c. Belægning
Der måles op og resterende areal sættes til salg.

5. To do liste
Opdateret

6. Bordet rundt
IB – der er lavet 21 stolper til autoværn + nogle korte. Ramme til minigraver lavet. Vaskeplads grav renset.
Der er gravet stolper ned ved vaskeplads til udvidelse af plads. Store vandtank er koblet fra, men kan
genindkobles hvis nødvendigt. Alle maskiner er smurt, og filtre+olie skiftet, minus tankbil der er utæt i
toppakning. Anders undersøger om det er muligt at finde en anden motor til tankbil, men den kan køre som
den er. Ønske om en trailer til at flytte minigraver rundt på pladsen. Asfalt mellem flagpost 5 og
dommertårn – vi indhenter konkret tilbud – søger støtteforening om tilskud hertil. Ønske om at lave
plansiloplads til materialer og plads til teknisk kontrol i forbindelse dermed – udskudt. Ønske om net langs
depotplads for at fange sten, løses med fastgørelse af rør med volierenet direkte oven på autoværn.
HELLE – forespørgsel fra folkerace og crosskart om at lave S-sving bredere. Der kan laves mindre
justeringer, men indgang til S-sving skal bevares så rallycross bane ikke ødelægges. Forskellige justeringer
blev vendt, og kan laves på arbejdsdage. Startområde fornyelse blev diskuteret. Ønske om fast overligger
til startlys og ”ready to race” lys, eller alternativt have ”ready to race” lys i begge sider på nuværende
master. Helle undersøger pris på to skilte m. styring, samt hvilke regler der er for udformning af skilt.
Facebook,- vi tog en snak om hvordan vi bruger mediet bedst muligt. Vi mangler tovholder til klubfest og
finalefest. Forespørgsel om at lave forskellig farve på sæsonkort og adgangskort for nemmere kontrol.
”Mig og Ålborg” er en hjemmeside + facebookside som vi mod betaling kan bruge som reklame mulighed,
Arne undersøger pris. Helle undersøger pris på radiospot.
ARNE – ønske om ændret/alternativ bane til eks. klubmesterskab.
PETER – kontakter kommune om de vil klippe bevoksning langs vej til maskinhus.
MALENE – er i gang med at planlægge programtrykning med trykker.
KAJ – har fået tilbud fra Venus om at spille til klubfest og finalefest – vi godtager tilbud
JESPER – har fået forespørgsel på om vi kan holde julefrokost. Det overvejes. Opfordring til at få lavet Rally-
X streamers snarest, så vi kommer på bilerne før andre events optager pladsen.

7. Evt.
Intet

8. Nyt møde
Lørdag den 16 Februar kl. 9:00
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877