Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling SFT#2

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i SMNJ den 22. maj 2018

 

 

Punkt 5 – valg til bestyrelsen:

 

Valgt for 2 år:

 

Kristian Christensen, formand

 

Kim Jensen

 

Finn Knudsen

 

Valgt for 1 år:

 

Lene Christensen, kasserer

 

Dorte Møller, næstformand og sekretær

 

Punkt 6 – valg af revisorer:

 

Genvalg til Sonja og Grethe

 

Punkt 7 – evt.:

 

Forslag om at forære MNJ 50 anparter, så klubben har majoriteten og sælge de sidste 150 anparter til 1000,- kr. stykket – de medlemmer, der køber anparter, kan efterfølgende opfordre deres respektive sektion om at søge et tilsvarende beløb. Det skal blot være i overensstemmelse med gældende vedtægter.

 

Bestyrelsen skal på førstkommende møde drøfte foreningens aktivitetsniveau og hvad der skal ske med anparterne.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877