Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Generalforsamlingen 22/10-2019

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år

3.       Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5.       Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere

6.       Valg af direktion

7.       Valg af revisor

8.       Eventuelt

 

Fremmødte var Direktionen og 14 andre

 

1.       Finn Knudsen blev valgt

2.       Årsberetning blev fremlagt af Sonja og godkendt

3.       Regnskab blev fremlagt af Sonja og godkendt

4.       Overskud blev tilført kapital

5.       Forslag til ændring om valgperioden til 3 år blev godkendt.

6.       Verner Andersen og Sonja Storgaard var på valg men Verner ønskede ikke genvalg i stedet blev Anders Bach valgt for en 3 årig periode.

Sonja Storgaard blev valgt for en 2 årig periode.

7.       Karsten Laursen blev genvalgt.

8.       Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden.

 

På Direktionens Vegne

Sonja Storgaard

 

Dirigent

Finn Knudsen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877