Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Generalforsamlingen den 19/3 2024

Referat fra Generalforsamlingen den 19/3 2024

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5.      Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere

6.      Valg af direktion. På valg er Sonja Storgaard

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

 

Fremmødte var 4 personer

 

1.      Finn Knudsen blev valgt

2.      Årsberetning blev fremlagt af Sonja og godkendt

3.      Regnskab blev fremlagt og godkendt

4.      Underskud overføres til næste års regnskab

5.      Ingen forslag

6.      Sonja Storgaard blev genvalgt for en 3 årig periode.

7.      Revisor Henrik Tange blev valgt.

8.       Der var ingenting.

        Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden.

 

På Direktionens Vegne

Sonja Storgaard

 

Dirigent

Finn Knudsen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877