Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Generalforsamlingen den 27/10-2020

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere
 6. Valg af direktion. På valg er Hans Maansen (villig til genvalg)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
 
Fremmødte var Direktionen og 3 andre
 
 1. Finn Knudsen blev valgt
 2. Årsberetning blev fremlagt af Sonja og godkendt
 3. Regnskab blev fremlagt af Sonja og godkendt
 4. Underskudet bliver dækket af kassebeholdning
 5. Ingen forslag
 6. Hans Maansen blev genvalgt for en 3 årig periode.
 7. Revisor Henrik Tange blev valgt.
 8. Under eventuelt blev der drøftet om at få alle elmålere under MCNJ ApS, Sonja undersøger sagen
Der skal undersøges om at få mere strøm ind, Sonja undersøger det
Endegavl på laden skal laves.
Handicaptrappe ind til stuehuset laves
        Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden.
 
 
På Direktionens Vegne
Sonja Storgaard
 
Dirigent
Finn Knudsen
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877