Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra bestyrelsesmøde 10 feb 22

Bestyrelsesmøde
Dato: 10. februar 2022
Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Peter, Jan, Kim, Kaj & Helle
Afbud: Kirsten & Peter Bak.
Referent: Helle
 
Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi
  3. Bordet rundt
  4. Skal vi have et maskinudvalg?
  5. Skal vi have et økonomiudvalg?
  6. Evt.
  7. Næste møde

 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:

Generalforsamlingen gik ok. Der var ej så mange medlemmer fremmødt, som ønsket.
Vi mangler bedre specifikation af kiosken i regnskabet. Det skal ændres til næste år.

HUSK – Hjemmesiden skal holdes opdateret af alle.
 
Kommunen har henvendt sig angående volden langs Nysumgaardvej, der ej er færdiggjort. Dette forventes afsluttet senest den 1. april 2022.
 
 
2. Økonomi:
 
Kirsten er desværre blevet syg. Helle har lovet at overtage kassererfunktionen, indtil hun er på toppen igen.
 
 
3. Bordet rundt:


Gokart – Jan:
Oprydning er i gang. Der er planlægningsmøde den 12. februar 2022 samt arbejdsdage den 19. + 26. februar 2022.
Startportalen skal opsættes og området skal finpudses.
 
Der er kommet nye krav til gokartlicenser i år, så det giver en administrativ udfordring, hvilken vi forventer at klare gnidningsfrit.
 
 
Rally – Kim:
Kim Naujokat Jensen er af udvalget blevet udnævnt til formand for rallysektionen.
 
Der afholdes klubaften den 22. februar 2022, hvor årets arrangementer skal planlægges.

Den 25. juni er er Rallyshow samt DM Rally på Aalborg flyveplads. Der afvikles 6 prøver indenfor området samt 4 prøver udenfor.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal planlægge dagen, så alle grene af klubben bliver repræsenteret. Hver sektion udnævner en kontaktperson og sender info til Kim.MRC – Peter:
Der er budt ind på DM afslutningsløbet i september. Alternativt et løb i juni måned.
 
Stormen tog desværre tagpappet fra klubhuset med på sin vej. Der er fuld gang i etablering heraf, hvilket vil beløbe sig til ca. 30 tkr. Det nye tag vil blive med en lille rejsning.
 
 
Bane – Kaj:
Kalenderen for 2022 er på plads samt på hjemmesiden. Medlemmernes ønsker fra mødet i efteråret er imødekommet på bedste vis, og yderligere er der mange forespørgsler på event.
 
Der var arbejdsdag efter stormen og igen den 12. + 13. februar 2022.
 
Der er flere officials, der skal på kursus i år, men der afventes svar på indholdet af kurserne fra BU.
I klubben bliver der afholdt kursus for Rallycrosslicens (B-licens), Folkerace-, Crosskartlicens samt flagofficials. 
 
Der er modtaget et oversigtskort over området, hvilket kommunen ønsker opdateret. Sonja Storgaard er på sagen.
 
Der er modtaget en invitation fra DERUDAD til et arrangement den 23. februar 2022 på Rebildcenteret. For deltagelse kontakt Kaj.
 
 
4. Skal vi have et maskinudvalg:
 
Vi ser tiden an.
 
 
5. Skal vi have et økonomiudvalg:
 
Vi ser tiden an.
 
 
6. Evt.:
 
Jens Færgemann ønsker at komme forbi med evaluering af vores undersøgelse hos medlemmerne. Det er ved at være forældet. Vi imødeser gerne en præsentation af den nye, der er på trapperne.
 
 
7. Næste møde
 
7. april 2022 kl. 19.00 på gården.
 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877