Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra bestyrelsesmøde 7 juni

Bestyrelsesmøde den 7 juni

 

Fremmødt:

Kristian, Kim, Finn og Lene

Afbud fra:

Dorte

 

Lene har kontaktet Andelskassen, som skal bruge følgende for at ændre konto til den nye bestyrelse:

 

Kopi af alles sygesikringsbevis, kopi af kørekort eller pas. Kopi af referat(er) fra generalforsamling(erne). Kopi af vedtægterne. Kopi af regnskabets sammendrag fra 2017.

 

Lene har talt med Karina vedr. ændring overfor de leverandører som det nye kioskudvalg handler med. Dette affødt af, at der er fremsendt opkrævning til forkert konto.

 

Birthe, regnskabsfører for kioskudvalget, har bedt om en kopi af kontoplan, blot for at hun kan tilrette det regnskabsprogram som hun benytter. Hun vil dermed prøve at matche udseendet på

års afslutningen.

 

Lene har modtaget henvendelse fra rally sektionen vedr. bespisning i.f.m. løb den 30 juni.

Der er henvist til kioskudvalget.

 

Lene har modtaget opkrævning for husleje og strøm fra Motorsportcenter Nordjylland APS.

Vi besluttede at betale disse udgifter for hele 2018.

Dette for at hjælpe kioskudvalget godt i gang.

 

Anparter:

Vi besluttede at sætte 150 stk anparter til salg a` kr. 1.000,-

Henvendelse vedr. salget skal tilgå Kristian Christensen på tlf. 22 30 01 73

 

Det blev aftalt at vi løbende holder hinanden orienteret hvis der opstår henvendelser/spørgsmål.

Hvis behov bliver der indkaldt til møde.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877