Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra ekstraordinær Generalforsamlingen den 16/11 2021

Med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Ændring af vedtægter

3.      Eventuelt

 

1.      Til dirigent valgtes Finn Knudsen, der konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og beslutningsdygtig.

 

2.      Der var forslag om ændre selskabets regnskabsår fra 01.07 til 30.06 til 01.01 til 31.12.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægternes §12 foreslås derfor ændret til:

Selskabets regnskabsår er fra den 01.01 til 31.12. Omlægningsåret er 01.07.2021 til 31.12.2021.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen d. 1. januar 1996 til d. 30. juni 1997.

 Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Revisionsfirmaet Henrik Tange blev bemyndiget til at foretage ændringerne ved Erhvervsstyrelsen.

 

3.      Der var ikke noget til behandling.

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev hævet.

 

Nysum, den 16/11 2021

Som dirigent:

 

 

____________________

Finn Knudsen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877