Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra generalforsamling 15/10-2014

Generalforsamling d. 15/10 2014
 
Fremmødte var Direktionen + 6 Anpartshavere.
 
Valg af dirigent blev Kaj Storgaard.
 
Hans fremlagde årsberetning:
2 nye plastvinduer monteret i stuehuset.
4 vinduer monteret som vindfang ved kiosken i depotet.
Loft lavet i teknikrum i depot.
Tagrender monteret på kiosk i depot.
Rep. af port og mur i laden efter påkørsel.
Aluskinner monteret i vinduer i stuehuset
 
Regnskabet blev godkendt.
 
Henning Tonnisen blev valgt i stedet for  Hans Poulsen.
 
Valg af Revisor  - genvalgt.
 
Under eventuelt blev der drøftet jordkøb og her blev det drøftet at MCNJ køber jord af MNJ.
 
Generalforsamlingen blev holdt i god ro og orden.
 
Der afsluttes med kaffe og hjemmebag.
 
Referent
Sonja Storgaard
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877