Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra generalforsamling 25/10 2016

Referat fra Generalforsamling den 25/10 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere
 6. Valg af direktion.
 7. Valg af Revisor
 8. Eventuelt

Fremmødte var Direktionen og 9 andre.

 1. Ole Bech blev valgt
 2. Årsberetning blev fremlagt af Sonja og godkendt
 3. Regnskabet blev fremlagt af Sonja og godkendt
 4. Overskud blev tilført kapital
 5. Vedtægtsændringer til §5 og §11 blev godkendt. Nye vedtægter bliver lagt på hjemmesiden
 6. Henning Tonnisen ønskede ikke genvalg i stedet blev Tage Pedersen valgt for en 2 årig periode
 7. Henrik Tange blev genvalgt
 8. Rallyafd. lovede for et par år siden at lave et halvtag på siden af laden. Dette er ikke sket. Finn Knudsen tager det med på næste bestyrelsesmøde i MNJ.

Der henstilles til at man husker at booke lokalerne til møder.

På Direktionens Vegne

Sonja Storgaard

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877