Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra klubmøde 24 oktober

Klubmøde d. 24-10-2021

 

Året der gik 2021:

Vi har afholdt 5 løbs weekender:

10.04.21 Folkerace DM 11.04.21 Crosskart

1-2.05.21 RallyX

07.08.21 Klubmesterskab – (afholdes som en træning)

24-25.09.21 Rallycross DM/Crosskart DM Finale

09.10.21 NEZ Finale Crosskart

16.10.21 Folkerace revanche

Der har været stor opbakning fra både kører samt officials. Vi kan som altid godt bruge flere hænder til at få enderne til at hænge sammen. Jo flere der melder sig til at hjælpe jo bedre, så kan der laves en ordning med, at man ikke behøver at stå samme sted en hel dag. Dette var tiltænkt til kiosk og billetsalget, da man som flagpost mm. skal have en licens.

DM finalen var godt besøgt hvad publikum angår.

Dertil en kommentar ang. Bade faciliteterne, at der er tryk på når man skal til fest. Kan der til en anden gang lejes nogle bade vogne eller lignende? 

Dertil kommentar i forhold til nedkald af mini crosskart ang. lang vente tid for de små nede på starten. Dertil blev der drøftet at til næste gang så er der som altid baneservice efter Ekstreme og at mini først bliver sendt på starten når det er at baneservice forlader banen.

Der har været positivt feedback fra officials/hjælpere, om at man i MNJ bliver taget godt i mod, samt behandlet godt, dertil er der god forplejning hele dagen.

Facebook er blevet håndteret korrekt i forbindelse med det skriveri der har været derinde efter DM finalens afholdelse.

Afholdelse af Rally X Nordic – Gik over alt forventning. Der er meget ventetid når der er tv på og der er derfor man har en tidsplan over hvilket præcist klokkeslæt man skal være klar til starte. Der blev spurgt ind til økonomi, der er ikke et endeligt regnskab endnu. Men udfaldet har været med overskud.

Kiosken – Der blev der talt om at nogle var i tvivl om hvad man kunne købe. Der undersøges om man kan lave aftale med nogle om at returnere vare hvis man har købt for meget ind, sådan vi ikke står og mangler vare til en anden gang. Der blev nævnt Dagrofa eller Rema 1000. Ydermere var der kommentar til at ventetiden var for lang på pomfritter til hvert arrangement. Der blev dertil foreslået om man kan lave nogle færdigretter til dem som ikke kan vente 45 minutter på at maden bliver klar. (det er tit kørerne der ikke kan venter alt for længe da de skal tilbage til bilen og gøre klar til at kører) Her blev der forslået at lave lasagne eller ribbenssandwich. Her blev der også nævnt at der mangler hænder til at hjælpe. Der blev nævnt at kapaciteten til friture ikke er tilstrækkelig. Der skal der undersøges om der kan komme en friture mere ind. Der blev nævnt en på gas i stedet for el.

Angående afholdelse af løb drøftes, der at have en stor grill hvor der grilles frankfurter med brød og mulighed for køb af fadøl.

Forslag til at få hjælpere til i klubben kunne være at hvis man gav den en lokale boldklub eller lignende et sponsorat så kunne de hjælpe til i kiosk eller billet.

Der blev nævnt nedkalder/speaker anlæg. Der er til de sidste 2 løb brændt af. Vi er bekendt med dette og det udbedres til 2022.

Vedrørende anmeldelsesfristen der vil man gerne, at det kan være 10-12 dage før arrangementet og vil man meldes til efter denne frist bør det koste dobbeltstart startgebyr. Her skal det være ens for alle, om det er store eller små, så er prisen den samme.

Vaskepladsen blev der snakket om, at der i tillægsregler står at vi kan tage gebyr for at benytte vaskepladsen. Det har vi ikke gjort endnu. Alle roser den vaskeplads og vi snakker om at det er den service man kan få på Nysumbanen.

Kaj orienterer:

Hvis vi vil det vi vil gerne vil med at holde anlægget til Danmarks bedste anlæg, så kræver det at vi er nogle flere hænder der melder sig. Det kaldes ejerskab/ansvar. Vi er 504 medlemmer i klubben og det er den samme senior gruppe som holder det hele ved lige. Det vil sige at klubben godt kan forlange at der er nogle flere der tager ejerskab/ansvar til at påtager sig nogle opgaver. Vi skal løfte i flok så det ikke er de samme den hænger på. Eksempel DM afslutningsfesten – Der er meget klargøring, men hallen skal tømmes og gøres ren – telt skal stilles op samt borde og stole mm.. Det skal alt sammen også ryddes op igen. Hvis man her er nogle flere hænder til at løse opgaven, så bliver den ikke uoverskuelig.

Event – Der har været stor ros fra disse gæster. De var meget imponeret af anlæggets størrelse og dens ryddelighed.

Dette giver anledning til at der også ligger meget oprydning efter hver løb. Cigaret skodder og strips bliver der samlet utrolig mange af efter hver løb.

DM afslutnings fest for Rallycross og Crosskart ønsker MNJ ikke at være vært for i 2022. Der er som nævnt tidligere et rigtig stort arbejde at være vært til en afslutningsfest og prisen på de 175 kr. rækker ikke langt når der skal lejes telt, borde, stole og service.

Miljø gebyr som nu er på 75 kr. vil højest sandsynligt stige til næste år 2022.

For at vi kan forsætte med at have et pænt og velholdt anlæg, kræver det at vi alle sammen giver en hånd med.

Forslag til oprydningsplan til efter løb/arrangementer samt arbejdsdage om onsdagen. Der kom forslag til at lave en slags oprydningsplan over anlægget efter arrangementerne. Det vil sige at man til hvert arrangement ved at man som deltager har et område man skal rydde op inden pladsen kan forlades. Dette kan afhjælpe senior gruppen sådan de kan få udført andre opgaver. I den forbindelse blev der nævnt at hvis man blev forhindret i at kunne udføre den opgave som man har meldt sig på, så skal man selv finde en afløser. Dertil snakkede vi om at sende løbskalender ud til medlemmer når den er klar til årets start, så der kan meldes ind på nogle opgaver.

Der blev spurgt ind til NEZ tilmelding samt betaling til næste gang, det undersøges. NEZ har ikke trukket den store tilslutning, dog stor ros fra kørerne og man skal gøre sig overvejelser om det er noget vi skal afholde igen.

Hvad skal vi i 2022?

Der blev foreslået at vi skal kører 2x nysumcup, inkl. Klubmesterskabet.

Åbent hus

Mini Lemans

Revanchen

Forslag til weekend arrangement, at man lørdag kører FR DM og søndag kører man mini lemans.

Der blev drøftet om der er for mange løb i en DM sæson 7-8 afdelinger er det for mange?

Klubmesterskabet blev spurgt til om det kunne flyttes. Dertil blev svaret at klubmesterskabet stort set altid har været kørt første lørdag i august og det forsætter.

Officials kan godt hjælpe med at rydde op på den plads/område de har stået på/i. Forslag til at få en affaldspose med ud på sin post.

Der blev spurgt til stemningen omkring musik til klubfest/afslutningsfest? Man kan godt forsætte og nogle mente man skulle se om der var andet.

Vinternedlukning – 6. november 2021 lukkes der ned til vinteren, derfor vil vi gerne havde hjælp til at lukke ned.

Opgaver der skal laves inden sæson start 2022 -kaj har en lang liste.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877