Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat generalforsamlingen 22-1.22

Generalforsamling – Motorsport Nordjylland

Dato: 22. januar 2022

Sted: Gården Nysum


Formanden bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Kaj Storgaard blev valgt til dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i tide.

Gunhild Maansen & Preben Stensballe blev valgt til stemmetællere.

Der var 40 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

2. Valg af referent

Helle Vinkel Nielsen blev valgt.

 

3. Formandens + sektionsformændenes beretning

Alle beretninger var på hjemmesiden fra onsdag den 19. januar 2022.
Ingen yderligere bemærkninger.

Beretningerne blev godkendt.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Revisor Henrik Tange gennemgik regnskabet.
Afskrivninger på bygninger er steget med 100 tkr., hvilket skyldes dommertårnet på gokartbanen først blev taget i brug i 2021, hvorfor afskrivningerne først startede der. Endvidere har der været yderligere investeringer i 2021, der afskrives på. 

Regnskabet blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 – Vedtægterne §8, stk. a - Der foreslås, at næstformanden/sekretæren deles til 2 personer, så klubben har både en næstformand samt en sekretær.

Forslaget blev godkendt med overvældende flertal.

 

Forslag 2 – Vedtægterne §8, stk. c - Alle, der er valgt til bestyrelsen, er valgt for 2 år. Næstformand og kassereren vælges i lige år. Formand og sekretær vælges i ulige år.

Forslaget blev godkendt med overvældende flertal.
 

Godkendelsen af de 2 ovennævnte forslag ændrede på punkternes rækkefølge i dagsordenen i henhold til de nye vedtægter.

 

6. Valg af formand

Finn Knudsen ønskede genvalg.

Finn Knudsen blev valgt for 1 år.

 

7. Valg af sekretær

Helle Vinkel Nielsen blev foreslået.

Helle Vinkel Nielsen blev valgt for 1 år.

 

8. Valg af kasserer

Kirsten Sørensen ønskede genvalg. Skriftlig tilkendegivelse modtaget.

Kirsten Sørensen blev valgt for 2 år.

 

9. Valg af næstformand

Martin Bjerre ønskede ikke genvalg. 

Vagn Nielsen valgte sig som kandidat. Peter Bak blev foreslået som kandidat og accepterede. Vagn Nielsen trak sig igen.

Peter Bak blev valgt for 2 år.

 

10. Valg af medlemmer til Rallysektionen

Preben Stensballe ønskede genvalg.

Henrik Ladefoged ønskede genvalg.

Martin Van Der Hude Sall ønskede genvalg. Skriftlig tilkendegivelse modtaget.

Thomas Vigh Sørensen ønskede genvalg. 

John Bragenholt Christensen ønskede ikke genvalg. 

Niclas Henriksen havde skriftligt tilkendegivet, at han ønskede at stille op som suppleant for Rally-sektionen.

Alle blev valgt for 2 år.

 

11. Valg af medlemmer til Banesektionen

Kaj Storgaard ønskede genvalg.

Jesper Madsen ønskede genvalg. Skriftlig tilkendegivelse modtaget.

Ivan Mikkelsen ønskede genvalg.

Anders Salomonsen ønskede genvalg.

Helle Vinkel Nielsen ønskede ikke genvalg, da hun blev valgt til sekretær. 

Kennet Larsen blev foreslået og accepterede.

 

Resultatet af afstemningen blev følgende:

Ivan Mikkelsen blev valgt til sektionen for 2 år med 27 stemmer.

Kaj Storgaard blev valgt til sektionen for 2 år med 26 stemmer.

Kennet Larsen blev valgt til sektionen for 2 år med 25 stemmer.

Anders Salomonsen og Jesper Madsen fik begge 18 stemmer. Der blev efter enighed besluttet, at Anders Salomonsen blev valgt til sektionen for 2 år og Jesper Madsen som suppleant for 2 år.

Der var 2 blanke stemmer.

 

12. Valg af medlemmer til Gokartsektionen

Jan Würgler ønskede genvalg. Skriftlig tilkendegivelse modtaget.

Asbjørn Schrum ønskede genvalg. Skriftlig tilkendegivelse modtaget.

Henrik Nielsen ønskede genvalg.

Ove Eriksen ønskede genvalg.

Hans Kristian Petersen havde ikke givet tilsagn om ønsket genvalg.

Ole Nørgaard blev foreslået og accepterede.

 

Resultatet af afstemningen blev følgende:

Jan Würgler blev valgt til sektionen for 2 år med 26 stemmer.

Asbjørn Schrum blev valgt til sektionen for 2 år med 25 stemmer.

Henrik Nielsen blev valgt til sektionen for 2 år med 19 stemmer.

Ove Eriksen blev valgt til sektionen for 2 år med 17 stemmer.

Ole Nørgaard blev valgt som suppleant for 2 år med 7 stemmer.
Der var 6 blanke stemmer.


13. Valg af medlemmer til MRCsektionen

Nichlas Christensen ønskede genvalg. Skriftlig tilkendegivelse modtaget.

Kristian K. Lauridsen ønskede ikke genvalg.

Peter Andreasen blev foreslået og accepterede.

Begge blev valgt til sektionen for 2 år.

 

14. Valg af formand for Rallysektionen

Der kunne ikke nås til enighed indbyrdes i Rallysektionen. Der blev vedtaget, at de inden første bestyrelsesmøde skulle udvælge en formand.

 

15. Valg af formand for Banesektionen

Kaj Storgaard blev foreslået af sektionen og godkendt af generalforsamlingen.

 

16. Valg af formand for Gokartsektionen

Jan Würgler blev foreslået af sektionen og godkendt af generalforsamlingen.

 

17. Valg af formand for MRCsektionen

Per Eriksen blev foreslået af sektionen og godkendt af generalforsamlingen.

 

18. Valg af revisorer

Henrik Tange ønskede genvalg (Ekstern revisor)

Gunhild Maansen ønskede genvalg (Intern revisor)

Preben Stensballe ønskede genvalg (Intern revisor)

Alle blev valgt.

 

19. Eventuelt

Finn Knudsen – SIFA har tilbudt en plads på en sejltur fra Antwerpen til Aalborg: Hvis en person under 25 år er interesseret, så kontakt Finn Knudsen.

 

Kim Nielsen, Rallysektionen – Sæson 2022 byder på DM Rallyshow på Flyvestation Aalborg den 25. juni. Alle sektioner har mulighed for at udstille. Yderligere afvikles Hill Climp i Lindum skov den 21. maj og Herregårdsløbet den 29. oktober.

 

Ove Eriksen, Gokartsektionen – Vi har fået en ny hal, der skal indrettes. Paddock 2 samt dommer-tårnet skal færdiggøres. Der skal nyt slidlag på banen, hvilket der ønskes penge til.

 

Per Eriksen, MRCsektionen – Vi er ved at være klar til at teste de nye tiltag med onroad biler. Alle kører med samme bil, motor, fartregulator og gearing. Det er et krav i klassen, at alle skal køre med et karrosseri, der er en tro kopi af Mercedes, Alfa eller Ford Mondeo.
Crawler biler har også fundet deres indtog i klubben. Der arbejdes på at lave et vejsystem med udfordringer til dette.
Sidste type bil er Dragracing. Det tester vi af i det kommende forår. Følg med på hjemmesiden og facebooksiden Black Track RC.

 

Kaj Storgaard, Banesektionen – Vi afvikler DM i Rallycross/Crosskart til maj, DM i folkerace til august, klubmesterskabet i august. Yderligere skal vi køre Nysumcup, afvikle events samt racerskole. Første arbejdsdag er på lørdag, hvor banen skal have en tur samt opsætning af autoværn.

 

Jens Kristian Christensen – Publikum mangler til vores løb, hvorfor gør vi ikke noget? Pauserne er for lange. Publikum keder sig, og de kører hjem før tid. 

Finn Knudsen – DASU krav gør, at vi bliver tvunget til at ændre layout på banen. Det medfører færre kolbøtter, hvilket publikum elsker at se.

Ivan Mikkelsen – Den nye joker kommer nu frem i lyset, så publikum kan se den.

Kaj Storgaard – Udbuddet til publikum er for stort. De kan se ræs hver weekend.

 

Sonja Storgaard – Vi er 3 stykker i ApS selskabet. Vi mangler hjælp til opgaver. Bl.a. skal ende-gavlen skiftes. Hvis I vil hjælpe, så kontakt Sonja Storgaard.

 

Bjarne Sørensen – Formandens spalte mangler på hjemmesiden. MRCsektionen er mangelfuld. Det kunne være godt med bedre samarbejde med hele klubben samlet.

Kaj Storgaard supplerer – Generelt mangelfuld hjemmeside. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

MNJ var vært ved en bid brød samt drikkevarer.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877