Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

September 2014

Formandens spalte september 2014

Vi er kommet godt over sommeren,  men det er ikke helt slut. Der mangler stadig lige det sidste.

Nu drister jeg mig til at komme med en kommentar, som ikke har noget med MNJ at gøre, men motorsport over hele det ganske land.     -     Håber ikke vi får det sådan i MNJ.

Jeg er ked af alt det skriveri der er på Facebook, så snart der er noget man ikke er helt enig i.

At nogen så er så ufornuftige at de kommer med kommentarer uden at sætte sig ordentlig ind i reglementerne, så synes jeg kæden hopper helt af.

Men sådan er det med al sport. Nogen vinder og nogen taber. At det så altid er andres skyld at man taber, så synes jeg man skal prøve at tage en fornuftig snak om sagerne og prøve også at se sagen fra den anden side. Det hjælper måske lidt på det hele.

 Jeg vil da opfordre alle til at komme ud af busken og melde sig til kursus inden for DASU og give en hånd med i klubberne, så alt kan komme til at køre rigtigt og som det skal helt efter bogen.

Nå, det var et lille spring tilbage til vores egen lille hønsegård.

Jeg vil godt prøve at sige lidt om, hvordan det går med vores baneprojekt i Nysum.

Hvad angår Rally Cross banen mangler der stadig lige det sidste. Noget der skal laves for at man kan sige at banen er helt færdig, men det er jeg sikker på kommer inden sæsonen starter næste år.

Så langt så godt, og nu ser det også ud til at handlen rigtig er faldet på plads. Vi har modtaget skøde på området. Uha, det er svært at få lavet sådan et stykke papir.

Lige nu laves der så støjberegning for gokart banen. Den skal så sendes til kommunen for endelig godkendelse af placering af banen.

Inden så længe går man i gang med at fjerne de bygninger der ligger tilbage, og derefter skal der graves ud under dem.

Vi er også i gang med at prøve at sælge det jord, hvorpå der ikke må anlægges mortorbane. Det drejer sig om noget landbrugsjord og engarealer mod vest over mod Simested Å.

Mit ønske er, at vi inden for rimelig nær fremtid kan få en maskine igang med at få området planeret, men vi skal også igang med planer om, hvor skal der graves strøm ned. Der skal også tages stilling til, hvor skal vi bruge vand og afløb.

Så jeg ser frem til et klubmøde som afholdes den 26 oktober. Der håber jeg mange møder frem, så vi kan få en snak om hvordan vi griber det hele an.

Så tænk lidt over det hele, så mødes vi i Nysum.

Mvh Finn

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877